Belgrade, Republic of Serbia eob@eyesonbelgrade.com

Kao i ova kuća koju vidite na fotografiji - vremešna, izmučena, sumorna i dotrajala, koja jedva stoji, pritom hladna, zastrašujuća i misteriozna, nekad prelepa, a sada neobjašnjivo šarmantna, tako je i Beograd mesto koje se mora sagledati mnogo dublje od površnog vizuelnog utiska.

Na prostranom terenu Beogradske tvrđave nalazi se prilično veliki park Kalemegdan, mesto spokoja, prirode i vijugavih pešačkih staza koje kao da maze statue najboljih izdanaka srpskog naroda. Krenuli smo u "poetsku šetnju" i pozdravili neke od najvećih srpskih pisaca, koje tamo možete susresti.

People holding banner Eyes on Belgrade